Rozwód kościelny

0

JAK OTRZYMAĆ ROZWÓD KOŚCIELNY? 

W prawie kanonicznym nie istnieje pojęcie rozwodu, choć potocznie zwykło się mówić o „rozwodzie kościelnym”. Zgodnie z prawem kanonicznym związek małżeński, który został zawarty przed Bogiem, jest nierozerwalny i człowiek nie może go zakończyć. Małżonkowie nie mogą starać się o rozwód – mogą natomiast rozpocząć proces unieważnienia małżeństwa. Jest to jednak procedura długa, skomplikowana i aby małżeństwo zostało unieważnione, kobieta i mężczyzna muszę wykazać odpowiednie dowody i argumenty.

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA KOŚCIELNEGO – JAK PRZEBIEGA PROCEDURA?

Jeśli spełniony jest jeden z wymienionych wcześniej warunków, małżonkowie mogą rozpocząć starania o „rozwód kościelny”. Procedura krok po kroku wygląda następująco:

  • Na początku należy skierować się do diecezji małżonków i złożyć wniosek o unieważnienie małżeństwa, czyli tzw. skargę rozwodową. Wzór dostępny jest w kurii lub u proboszcza (można też skargę napisać samodzielnie).

W skardze konieczne jest zawarcie wielu szczegółowych oraz istotnych informacji. Oprócz podstawowych danych, takich jak imiona i nazwiska małżonków, należy opisać przebieg małżeństwa i wymienić minimum trzech świadków, którzy potwierdzą opisaną wersję zdarzeń. Konieczne jest okazanie aktu małżeństwa. Należy określić też m.in. który sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy.

W piśmie skargowym kluczowe jest dobranie przesłanek, które udowadniają nieważność małżeństwa, a także ich konkretne, celne uzasadnienie.

  • Kolejnym etapem procedury jest powołanie sądu biskupiego, w którego szeregach zasiada kilku duchownych z danej diecezji. Tylko oni mogą zdecydować, czy małżeństwo zostanie unieważnione. Postępowanie rozwodowe zaczyna się w siedzibie kurii w ciągu kilkunastu dni od momentu złożenia skargi. Sąd biskupi może przyjąć lub odrzucić prośbę o rozpatrzenie nieważności małżeństwa.
  • Następnym etapem jest tzw. stadium procesu – to wtedy gromadzone są materiały dowodowe, przesłuchiwani są świadkowie, a strony procesu składają oświadczenia. Często powoływani są biegli, którzy wykonują ekspertyzy i opinie. Mogą być nimi np. seksuolodzy, psychiatrzy i psychologowie.
  • Po procesie następuje publikacja akt – strony mają prawo do zapoznania się z aktami sprawy. Mogą też wyrazić uwagi, jeśli coś budzi ich wątpliwości, a także odnieść się do stanowiska współmałżonka. Na tym etapie dokonuje się też analizy i ewentualnego uzupełnienia materiału dowodowego. Później jest to niemożliwe.
  • Końcowy etap postępowania sądowego to tzw. dyskusja sprawy. Podsumowuje się wtedy cały proces – adwokaci stron wydają swoje uwagi. Obrońca węzła małżeńskiego (OWM) ma za zadanie przedstawić wszelkie argumenty, które świadczą o ważności małżeństwa. Adwokat natomiast musi rzeczowo ustosunkować się do uwag OWM oraz zaprezentować argumenty, które potwierdzają stanowisko klienta.
  • Wyrok podejmują trzej sędziowie, którzy wydają niezależne vota na temat każdej ze stron procesu. Decyzja podejmowana jest większością bezwzględną.
  • Po zakończeniu procesu Sąd Biskupi ogłasza werdykt. Jeśli małżeństwo zostaje unieważnione, małżonkowie otrzymują od kurii powiadomienie pisemne.

Zgodnie z reformą papieża Franciszka wyrok I instancji może być wyrokiem, który kończy postępowanie, chyba że zostanie złożona apelacja do sądu wyższej instancji. Więcej informacji o rozwodach kościelnych na stronie kancelarii prawa kanonicznego z Warszawy https://www.adwokat-koscielny.com.pl/jak-otrzymac-rozwod-koscielny/

Share.

About Author

Comments are closed.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress